Karl Albin Nilsson, Håkansgårds Stiftelse

Karl Albin Nilsson, Håkansgårds Stiftelse
Slöinge församlingshem 102
Susedalens församling
311 67 SLÖINGE
0346-718951

Årliga avkastningen av fonden skall användas sålunda:För vård av min, min broders och mina föräldrars gravplats å Årstads kyrkogård.

Till hjälp åt behövande sjuka personer bosatta inom Årstads församling. Till studiehjälp åt behövande studerande ungdom bosatta inom Årstads församling.