Den 3 jan, den tionde dagen & natten!

Hur man skall förstå denna Bonde-Praktika

Denna Bonde-Paktika är således att förstå  efter de  gamlas och wisas mening: De begynna först märka Juledag, och sedan de 12 efterföljande dagar till den sista dag Jul. Och lika  som wädret  begifwer sig hwar dag  och en af dessa dagar, så skall ock wädret warda i hwar månad, som den dagen tillhörer.

Och skall man weta, att Juledagen  bemärker  Thors-månad, Januari, den andra dagen i Jul Göje-månad, Februari, och så  bortåt  till den sista, som i efterföljande rim kan läras./ Ur Bondepraktikan

 

Om solen skiner den tionde dagen, den 3 jan , spår oktober månad...

Den tionde dagen

Då skall mycket stort väder varda,

Som plågor och slag tillförer de lärda.

Om wädret blås hårdt den tionde natten

 Tionde natt

Då skall mycket fä bliva sjukt och dö,

Därföre behöver man icke mycket hö.