Donationsfonder Borås

Borås Stads logotype

Donationsfonder (1 och 2 samt samfond a) Asta och
Edvard Björnsons Donation, Finn Reimans Donation,
S a Wassbergs Minnesfond och Sven-Petter och Charlotta
Palmqvists Donation. utdelning ur fonderna sker enbart
till privatpersoner boende i Borås, inte föreningar.

De här fonderna är till för att ge ekonomiskt bidrag till fattiga och sjuka privatpersoner bosatta i Borås.

Möjlighet att söka medel ur fonderna utannonseras i Borås Tidning, sista torsdagen i februari och mitten av augusti. Annonsen finner du i "Borås Stads anslagstavla".
För upplysningar och blanketter kontakta Socialkontoret
annelie Jonsson tfn 033-35 82 20.
Ansökan om bidrag från fonder sändes till:

Socialkontoret
501 80 Borås

eller lämnas till kontoret på Österlånggatan 64
Sista ansökningsdagen någon gång i mars!