Stiftelsen Hjälpfonden inom Sollefteå

Hjälpfonden

Stipendiet kan sökas av behövande personer i Sollefteå kommun. Det är socialnämnden som beslutar om utdelning ur fonden.

Hjälpfonden har bildats genom en sammanslagning av 33 fonder.

Nästa ansökning är under 2015.

Ansökan ska innehålla:

  • vilket stipendium du söker
  • en presentation av dig själv eller den ansökan gäller
  • berätta vad stipendiet ska användas till

I vissa fall även:

  • personbevis

Skicka gärna med intyg eller rekommendationsbrev om sådant är möjligt

Skickas till:

Stiftelsen Hjälpfonden inom Sollefteå
Sollefteå kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
881 80 Sollefteå
Tel: 0620-68 20 00

Fond åt behövande ålderstigna, sjuka eller lytta personer bosatta inom nuvarande Annedals församling

Alma Åmarks Hjälpfond

ÄNDAMÅL: Den årliga avkastningen skall användas till bidrag åt behövande ålderstigna, sjuka eller lytta personer bosatta inom nuvarande Annedals församlings område.

VEM KAN SÖKA: Personer bosatta inom församlingens område.

ANSÖKAN: Kontakta diakon i församlingen för mer information.

KONTAKTDETALJER

Alma Åmarks Hjälpfond

Annedals församling

Albin Holms Backe 10
41346 Göteborg

Telefon: 031-731 61 62

E-mejl:

Webbsida: https://www.svenskakyrkan.se/annedal

FRÄMJANDE AV BARN- OCH UNGDOMSPSYKOANALYS

INSAMLINGSSTIFTELSEN "LILLE HANS" FÖR FRÄMJANDE AV BARN- OCH UNGDOMSPSYKOANALYS

 Stiftelsens ändamål:
Stiftelsen skall lämna ekonomiska bidrag till behövande barn och ungdomar mellan 0-18 år för att främja att de kan erhålla psykoanalytisk behandling samt även, i mån av stiftelsens resurser, lämna ekonomiska bidrag för att främja forskning och utbildning inom barn- och ungdomspsykoanalys.

Med behövande barn och ungdomar avses här, att det föreligger ett behov av psykoanalytisk behandling, samt ett behov av ekonomiskt stöd för behandlingens genomförande.

http://www.lillehans.se/

Innan man ansöker om bidrag från "Lille Hans" ska familjen konsultera en psykoanalytiker (se Barn- och ungdomspsykoanalytikernas mottagning BUM) och kommit överens med henne/honom om psykoanalys för barnet/tonåringen. Familjen har också kommit överens med barnets psykoanalytiker om dennes arvode (maximerat till 700 kr per timme). Mot uppvisande av kvitto från analytikern får familjen sedan tillbaka 400 kr per behandlingstimme. Behandlingen pågår med en frekvens av fyra till fem gånger per vecka.

Till ansökan ⇒