Stiftelsen Elsa och Axel J Sjögrens fond / Hjälpfond för konstnärer

Stiftelsen Elsa och Axel J Sjögrens fond

Ändamål:

Skall vara att främja vård av behövande ålderstigna eller sjuka svenska konstnärer, företrädesvis sådana som tillhör Konstnärsklubben, och av behövande ålderstigna eller sjuka änkor efter svenska konstnärer, som tillhört klubben, och främja vård och fostran eller utbildning av barn till sådana konstnärer.

Vem kan söka:

Enskilda personer. Företrädesvis sådana som tillhört Konstnärsklubben.

Ansökan:

Kontakta förvaltaren

Stiftelsen Elsa och Axel J Sjögrens fond
Konstnärsklubben
Smålandsgatan 12
11146 Stockholm

te: 08-6115284


 

Konstnärernas Hjälpfond

Bidrag från hjälpfonden kan sökas under hela året!
Bidrag kan utdelas som

 • tillfälligt stöd vid sjukdom
 • årlig pension från fyllda 65 år. Utbetalas kvartalsvis. Granskning av pensionärerna ekonomi görs varje år.

Bidragen är för närvarande. inte skattepliktiga och behöver ej tas upp i själv-
deklarationen.
För att få bidrag från fonden gäller allmänt att:

  1. den sökande har en väl dokumenterad konstnärlig verksamhet som kan styrkas med: cv, bildmaterial el dylikt.
  2. behovet av ekonomiskt stöd kan styrkas med kopior av:
   • Senaste självdeklaration
   • "Specifikation till inkomstdeklaration 1", (båda sidorna)
   • Senaste slutskattsedel alt/preliminär skatteuträkning
    OBS Även ev, maka, make/sambos deklarationsuppgifter ska bifogas.
  3. sjukdom kan styrkas med aktuellt läkarintyg

Beställ från sekreteraren
Telefon: 08-767 30 00
E-post: info@konstnarernashjalpfond.se

 

Alla frågor gällande hjälpfonden och ansökningar går via fondens sekreterare Marianne Petersén.

Adress
Stiftelsen konstnärernas Hjälpfond
Marianne Petersén
Laduvägen 10
181 41 Lidingö

 

REA på julsaker

http://www.smartasaker.se/media/catalog/product/cache/1/thumbnail/265x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/j/u/julgransfot-ute.jpg

Julgransfot för utegran

Säker förankring i jorden.

Ordinarie pris 220,00 kr

Specialpris: 154,00 kr

http://www.smartasaker.se/media/catalog/product/cache/1/thumbnail/265x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/d/o/dorrkrans4.jpg

Dörrkrans med batteri & timer

Lyser när du vill utan sladd.

Ordinarie pris 135,00 kr

Specialpris: 97,00 kr

Klicka här för att komma till mysljus.

Klicka här för att komma till mysljus.

Mysljus

Förändrar skenet från din lågenergilampa.

 

Ordinarie pris 79,00 kr

Specialpris: 39,00 kr

SmartaSaker.se

Om jà hade pengar

Bo i en lägenhet med en vinterträdgård utanför dörren med tropisk miljö som i Medelhavet och få sköna upplevelser året runt.

vinterträdgårdar

 

 

Den 3 jan, den tionde dagen & natten!

Hur man skall förstå denna Bonde-Praktika

Denna Bonde-Paktika är således att förstå  efter de  gamlas och wisas mening: De begynna först märka Juledag, och sedan de 12 efterföljande dagar till den sista dag Jul. Och lika  som wädret  begifwer sig hwar dag  och en af dessa dagar, så skall ock wädret warda i hwar månad, som den dagen tillhörer.

Och skall man weta, att Juledagen  bemärker  Thors-månad, Januari, den andra dagen i Jul Göje-månad, Februari, och så  bortåt  till den sista, som i efterföljande rim kan läras./ Ur Bondepraktikan

 

Om solen skiner den tionde dagen, den 3 jan , spår oktober månad...

Den tionde dagen

Då skall mycket stort väder varda,

Som plågor och slag tillförer de lärda.

Om wädret blås hårdt den tionde natten

 Tionde natt

Då skall mycket fä bliva sjukt och dö,

Därföre behöver man icke mycket hö.