Alida Holmqvist stiftelse

Ändamål:

Att tillhandahålla kostnadsfri bostad eller bostad till nedsatt hyra för behövande ålderstigna, sjuka eller handikappade kvinnor med företrädesrätt för f.d kontors- eller affärsanställda i Helsingborg.

Vem kan söka:

I Helsingborg bosatta, behövande ålderstigna, sjuka eller handikappade kvinnor.

Ansökan:

Senast den 30 april, på särskild blankett som kan fås av banken SEB.

 

Alida Holmqvist stiftelse

SEB Private Banking

Stiftelse & Företag

Utdelningsförfarandet handhas av Föreningen FVO som också tillhandahåller ansökningsblankett. Deras telefon är 08-411 33 31, telefontid måndag till fredag 10-12, onsdagar även 13-15.

Adress: Köpmangatan 15, 4 tr, 111 31 Stockholm.

 

Estrid Ericsons Stiftelse

Estrid Ericson med sina ”favoritföremål”.
Foto: Lennart Nilsson med tillstånd av Svenskt Tenn

Ändamål

Estrid Ericsons stiftelse har till ändamål att stödja vetenskaplig forskning och ungdoms utbildning. Enligt styrelsens nu gällande policy ges bidrag främst till forskning och utbildning inom områdena formgivning, konsthantverk, hantverk och industridesign.

Till vad kan bidrag sökas

Bidrag kan ges till utbildning i Sverige och utomlands, studieresor, deltagande i symposier, kursavgifter och kurser inom det egna ämnesområdet som inte ingår i ordinarie utbildning. Bidrag medges endast till eftergymnasiala studier och endast i de fall de inte kan finansieras med stöd av CSN. Bidrag lämnas i regel inte till förberedande studier.Bidrag kan också ges för genomförande av konferenser, symposier och för redovisning av forskning samt för utgivning av facklitteratur inom ovan nämnda ämnesområden men inte för examensarbete. Bidrag medges inte till separat eller grupputställning eller för deltagande i eller för framtagning av prototyper vid deltagande vid mässor.

Bidrag ges inte till utrustning som vävstolar, symaskiner, brännugnar, datorer, kameror, filmutrustning och, eller till examensarbeten. Bidrag ges inte heller till allmänna levnadsomkostnader.

Vem kan söka bidrag

Stöd kan lämnas till enskilda, vedertagna institutioner och grupper inom ovan nämnda ämnesområde. Söker en grupp för exempelvis en studieresa måste varje enskild person lämna en egen ansökan.Bidrag medges inte till ekonomiska föreningar, aktiebolag eller andra näringsdrivande företag/firmor. Bidrag medges inte heller till egen företagare för utveckling av verksamhet, lön, marknadsföring, webbsidor eller liknande
Stiftelsen delar normalt ut bidrag mellan 3 000 och 10 000 kr. Endast i undantagsfall delas bidrag ut som överstiger 50 000 kr.

 

Stiftelsen har tre ansökningstillfällen per år. De infaller årligen den 1 februari, 1 maj och 1 oktober. Ansökan ska ske på särskild ansökningsblankett. 

 

Ansökan skickas till:
Estrid Ericsons Stiftelse
c/o SEB, Stiftelser ST S3
106 40 Stockholm

Tel: 08-763 72 20 mån, tis och tors kl 09.00-11.00

Fonder mot plågsamma djurförsök

Valborg Jacobsson Stiftelse

Ändamål:

Är utdelning till lämplig person eller institution att användas till djurskyddsfrämjande ändamål främst till förhindrande eller upplysning om vivisektion eller djurplågeri i läkemedelsfabriker eller så kallade djurfabriker!

Valborg Jacobsson stiftelse
SEB
Institutioner & Stiftelser
20520 Malmö
tel: 040-6676417

Stiftelsen Forskning utan djurförsök  Tester på odlade celler och bakterier kan ersätta vissa djurförsök.

Ändamål:

Stiftelsen utlyser i början av året forskningsanslag till projekt som bl a syftar till att ersätta djurförsök.

Dessutom går det året runt att söka resestipendium samt bidrag för att arrangera vetenskapliga konferenser och seminarier.

Även organisationer som arbetar mot djurförsök, kan söka anslag från stiftelsen.

Vem kan ansöka:

Forskare samt studenter på universitet- och högskolor.

Ansökan:

Januari-februari på särskild blankett.

För mer information se fondens hemsida

http://www.forskautandjurforsok.se/

Utdelning: 30 000- 150 000 kr

Stiftelsen Forskning utan djurförsök

Virkesvägen 10, 5 tr
120 30 Stockholm

Tel: 08-749 03 40
E-post: info(på)forskautandjurforsok.se

Skänk en gåva!