Hemvårdsbidrag

Hemvårdsbidrag är en ekonomisk ersättning som du kan få om en anhörig vårdar dig i hemmet. Din anhörig kan till exempel vara en familjemedlem, släkting, god vän eller granne.

Det är inte endast personlig omvårdnad som berättigar hemvårdsbidrag utan också Serviceinsatser som städning, matlagning, inköp, tvätt, hjälp till och från läkare med mera.

Hemvårdsbidraget finns i fyra nivåer beroende på hjälpbehovet.
Grupp 1: Hjälp regelbundet vardagar
Grupp 2: Hjälp alla dagar och/eller kvällar
Grupp 3: Hjälp alla tider på dygnet
Grupp 4: Kontinuerlig hjälp hela dygnet
Hemvårdsbidrag – hur mycket?
Storleken på hemvårdsbidraget beror på omfattningen av den om
vårdnad du har behov av. Omfattningen grundas på en bedömning
av dina behov i ett antal olika situationer, t ex hygien, klädsel, mat,
mm. Vårdnivå bestäms med utgångspunkt av en fastställd poäng
skala. Beloppen fastställs av kommunfullmäktige och är för år 2014:
Vårdnivå Bidragsbelopp kr/mån
1) 925 kr
2) 1 850 kr
3) 2 775 kr
4) 3 700 kr
5) 4 625 kr
Hemvårdsbidraget är skattefritt för den vårdbehövande som får bidraget från kommunen.
Den omvårdnad som den anhörige ger kan kombineras med annan omvårdnad eller service, t ex hemtjänst från kommunen. Hemvårdsbidraget är ett kommunalt bidrag som ges med stöd av Socialtjänstlagen och efter regler som är fastställda av Kommunfullmäktige.
Hemvårdsbidraget kan ges till personer i alla åldrar.
För att du skall kunna få hemvårdsbidrag skall fyra förutsättningar vara uppfyllda:
1) Du bor i en kommun som har hemvårdsbidrag (Jag tycker det är helt obegripligt att det kan vara olika bidrag beroende på vilken kommun du bor i!!!)
2) Du har på grund av stora svårigheter i ditt dagliga liv behov av omvårdnad i hemmet
3) Det finns någon eller några anhöriga som är lämpliga att ge omvårdnaden
4) Det finns tillfredsställande förutsättningar för att kunna ge omvårdnaden i hemmet
När du vill ansöka om hemvårdsbidrag, vänder du dig till din stadsdelsförvaltning.
Vid utredningen görs en bedömning tillsammans med dig om hur stort omvårdnadsbehov du har. Vid bedömningen tas hänsyn till sådan omvårdnad du får på annat sätt, t ex hemtjänst, dagsjukvård,
växelvård, avlastning i hemmet eller personlig assistans.
Om du får statligt vårdbidrag för barn eller statlig handikappersättning räknas också den omvårdnad bort som ersätts genom dessa bidrag.
Här kan du kolla hur det fungerar i din kommun!

 

 

 

 

Sänka värmekostnaderna med bubbelplast!

bubbelplast isolera fonster

Snabb, billig och enkel metod som ger 20 % mer värme på vintern!

http://homestead-and-survival.com/diy-bubble-wrap-window-insulation/

Gratis glasögon till barn

Alla barn har rätt att se

Sedan mars 2012 kan alla barn upp till 8 år med synfel få gratis glasögon från Smarteyes och Specsavers.

 

Smarteyes villkor:
* Recept i orginal från ögonläkare eller ortoptist i de landsting som Smarteyes har butiker.

* Ett recept för barn ännu ej fyllda 8 år får ej vara äldre än 6 månader.

* Delar ut max ett par glasögon per år och barn, ett år mellan varje beställningstillfälle.
 
* Barnen väljer fritt från de bågar Smarteyes har i butiken.
 
* Barnet ska ej än ha fyllt 8 år
 
Specsavers villkor:
 
Glasögon i prisklassen 395 kr inkl enkelslipade glas index 1,5 ingår i priset för barn under 12 år, vid köp av synundersökning för 345 kr.
 
För barn under 8 år med glasögonrecept från ögonläkare är glasögonen gratis.
 
Om möjligt kommer Specsavers ansöka om Landstingsbidrag för dig. Kan ej kombineras med KomplettPris, 2 för 1 eller erbjudanden. ©2014 Specsavers