Present tips! Samla Muminmuggar!

Kärlek muminmugg - rosa - Arabia     Mumin på äventyr Flytten mugg - 30 cl - Arabiahjärta      Mumin på äventyr Flytten mugg - 30 cl - ArabiaMuminmamma mugg - aprikos - Arabia             Skidor med Herr Brisk muminmugg 2014 - 30 cl - ArabiaSnufkin moomin mug - blå - ArabiaMuminpappa mugg - mörkblå - Arabia Little My moomin mug - gul - Arabia  Mumin på äventyr Flytten mugg - 30 cl - ArabiaSnorkfröken muminmugg - rosa - Arabia
Kärlek muminmugg - rosa - Arabia

 

Jubileumsmugg Mumin 70 år - 30 cl - Arabia

 

Mumintrollet mugg - turkos - Arabia

 

 

Den charmiga muminmuggen  från Arabia är en perfekt gåva till någon du tycker om.
179 kr (inkl. moms)
(Ord. 199 kr) Spara 20 kr

Stiftelsen Oscar, Hanna och Karin Kahlins fond för humanitära ändamål

Ändamål:

Är att stiftelsen i enlighet med föreskrift i testamentet tillgodose sådant behov  av hjälp, stöd och rekreation åt personer inom Danderyds kommun, företrädesvis inom Djursholms Ekeby boende, vilket vanligen ej kan tillgodoses genom samhällets sociala organ.

Vem kan söka:

Enskilda personer folkbokförda i Danderyds kommun.

Ansökan:

När som helst under året.

Ingen särskild blankett behövs.

 
Stiftelsen Oscar, Hanna och Karin Kahlins fond för humanitära ändamål
Danderyds kommun
Socialkontoret
Box 28
182 11 Danderyd
tel: 08-56891100
www.danderyd.se

Fredrika Bremer Förbundets Förvaltade stiftelser

 
Fredrika Bremer Förbundets Förvaltade stiftelser omfattar ett stort antal stiftelser. Bidrag ges enligt donatorernas önskan till:
  • kvinnor som är äldre, behövande och bildade (som läst på högskola, universitet eller motsvarande) till rekreation och vård
  • kvinnor som är eller har varit lärarinnor för rekreation
  • kvinnor som utbildar sig för eller ägnar sig åt jordbruk och/eller trädgårdsskötsel
 
Vi kan inte ta emot ansökningar från organisationer, grupper av kvinnor, kvinnor med utländskt medborgarskap eller från män.
 
Ansökningstiden är 15 januari – 1 mars 2015. Ansökningar som skickas under övrig tid behandlas inte. De som erhåller bidrag får det senast den 1 juli genom en avi med utbetalning. Förhandsbesked eller besked om avslag kan tyvärr inte lämnas. För ytterligare information om Fredrika Bremer Förbundets Förvaltade stiftelser:
Ring 08-783 30 15 tisdag och torsdag kl 10.00-12.00. E-post: kansli@fredrikabremer.se

 
Ansökan ska göras på särskild blankett som kan skrivas ut från hemsidan under ansökningstiden 15 januari – 1 mars 2015.
 
 
Ansökningsblanketten finns endast tillgänglig under ansökningstiden. Vänligen observera även att ansökningsblanketten endast finns att ladda ned på vår hemsida. Vi har dessvärre inte möjlighet att skicka ut ansökningsblanketter via post.
 
Ansökan ska innehålla:
  • Fullständigt ifyllt formulär (två sidor) i original.
  • De ekonomiska uppgifterna skall gälla de beräknade för 2014. Som ekonomi räknas lön, pension, sjukbidrag, socialbidrag, studiebidrag, A-kassa.
  • Personbevis med medborgarskap, födelseort och län angivet.
  • Övriga handlingar behövs inte i ansökan.
  • Observera att endast fullständig ansökan tas upp till behandling.
Ekonomiska uppgifter skall kunna styrkas. Kompletteringar kan inte göras i efterhand.

Stiftelsen Sällskapet Louis Pabans minne

Historia:


 Sällskapet De Nödlidandes Vänner tar endast emot ansökningar gjorda via diakon, inte enskilda. Sedan är den mycket svår att få ifrån. Du ska ha ett tydligt projekt och en väldigt genomarbetad plan och ansökan.

Sällskapet De Nödlidandes Vänner stiftades år 1816 på initiativ av en till Sverige inflyttad fransk språklärare Louis Paban, född i Salon i Provence den 15 mars 1777, död i Stockholm den 28 september 1823. Fransmannen Louis Paban den äldre hamnade efter franska revolutionen (1789) i Stockholm,

Han hade tidigare från trycket utgivit flera smärre skrifter i vilka han på ett livfullt sätt utvecklade sina tankar om välgörenhet och andra mänskliga dygder.

Genom subskriptionslistor utlagda i olika klubbar och adelspalats i Stockholm samt genom personligt outtröttligt arbete hade han intresserat mer än 300 personer att bilda sällskap för att utveckla sina idéer. Pabans tanke blev omsider verklighet om än i en annan form än han från början avsett. Sällskapets De Nödlidandes Vänner första stadgar stadfästes av Kungl Maj:t den 3 april 1816. Genom en intrig som "väckte mångens harm" blev Paban ej invald i den första direktionen. Först 1822, året före sin död, hedrades han med kallelse till ständig ledamot av Sällskapet.

Hans förslag om hur den välgörande verksamheten skulle bedrivas upptogs dock nästan oförändrat i de första stadgarna, där det bl a i ) 18 heter att Sällskapets uppgift är att verkställa "utdelning af inrättningens influtna räntemedel samt öfriga till utdelning bestämda anslag. Behöfvande ståndspersoner, frälse eller ofrälse, yngre eller äldre, man eller kvinna, hvilkas nöd, förlägenhet och behof under hederns ädla ömtålighet är för allmännheten mindre uppenbar, skola här egentligen bispringas med hjälp till räddning från armodets lidande och trångmål". "Välgärningen" bör "snarare uppsöka den olyckliga än denna själf visa sig för att därom anhålla". För de s k pauvres honteux i Stockholm hade tidigare ytterst litet gjorts, varför Sällskapet De Nödlidandes Vänner torde ha varit den första välgörenhetsförening som tog sig an denna kategori av behövande.

Sällskapets angelägenheter leddes av en inom Sällskapet utsedd direktion, varav en ordförande och för övrigt växlande antal ledamöter. Medlemmarna var årligen betalande eller ständiga. Sällskapet erhöll även under årens lopp ansenliga testamentariska donationer och gåvor. Sammankomsterna hölls till en början i Frimurarordens hus.

Från och med 1860 ägde de rum i Stockholms stads brandförsäkringskontor vid Mynttorget. Inte på något av dessa ställen kunde Sällskapets arkiv beredas plats. Det förvarades i stället hos de olika tjänstemännen. Arkivet uppvisar stora luckor. Så är till exempel äldsta protokollen i behåll från 1840 och räkenskaper saknas för flera tiotal år. Nya stadgar, som även blev de sista, fastställdes den 12 november 1943.

Räkenskaper finns till och med 1944. Våren 1943 utbetalades till understödstagare kr 7 385:- och på hösten samma år 7 620:-. Det sista protokollet är från den 23 september 1955. Av detta framgår ej något om att det skulle funnits planer på att avveckla Sällskapets verksamhet. Arkivet har levererats till Stockholms stadsarkiv under åren 1945 - 1960. 

Ändamål:

Sällskapet Louis Pabans Minne har till uppgift att ekonomiskt stödja behövande personer bosatta inom Stockholms kommun.

Stiftelsen Sällskapet Louis Pabans minne

  Brita Kvarnström
Adress: Publikvägen 19
Postnummer: 134 39
Ort: GUSTAVSBERG
Telefonnummer: 08-57027714

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Nu 99 kr!Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev