Fonder inom vård och omsorg i Karlstad

Ingen specifik alternativ text finns tillgänglig

Vård- och omsorgsnämnden i Karlstad disponerar fonder som delas ut 2 gånger per år. Dels vid juletid och dels innan midsommar. Fondmedlen delas ut till enskilda personer enligt donatorernas önskemål.

Ansökan

Du söker fondmedel på blanketten "Ansökan om fondmedel inom vård och omsorg" klicka här!. Fyll i alla uppgifter som gäller dig. Vi kan inte behandla ofullständiga ansökningar.

Ansökan sänds till:
Vård- och omsorgsnämnden
Förvaltningsledningskontoret
651 84 Karlstad