Nyköpings kommuns stiftelse för hjälp åt behövande

Vem kan ansöka: Hjälpbehövande i Nyköpings kommun i alla åldrar.

Urkund:
Vid beslut om utdelning ur stiftelsen skall lämplig hänsyn tas till föreskrifterna i urkunderna för de i stiftelsen ingående donationerna.

Antal utbetalningar per år: 2
Sista ansökningsdag: 15 april och 1 november.
Kontakt för frågor: Solja Heikkinen

Nyköpings kommun

Division Social omsorg
611 83 Nyköping
Tel 0155-24 85 00

tfn 0155 24 81 46

 

Nyköpings kommuns stiftelse för hjälp åt behövande

ANSÖKNINGSBLANKETT