Stiftelsen Carolina Schales Minne å Mamre

Ändamål:

Skall användas till verksamhet och individuell hjälp bland ungdomar i Norrköpings kommun, som av sociala skäl behöver stöd. Därjämte skall beaktas att resterande avkastning icke får användas för ändamål, som skall bestridas av allmänna medel.

 

Stiftelsen Carolina Schales Minne å Mamre
Curli Osterman
Sandygatan 7 B
60223 Norrköping
tel: 011-151042