Östersunds kommuns donationsfonder

Östersunds kommunvapen

Fonder och donationsstiftelser

som förvaltas av Östersunds kommun och från vilka medel kan sökas

 
 

Östersunds kommuns sociala stiftelse för allmänna hjälpbehov

Mer om sociala stiftelsen för allmänna hjälpbehov

 
 

Östersunds kommuns sociala stiftelse för barns hjälpbehov

Mer om sociala stiftelsen för barns hjälpbehov

 
 

Östersunds kommuns sociala stiftelse för äldre personers hjälpbehov

Mer om sociala stiftelsen för äldre personershjälpbehov

 
 

Häradsskrivare E Livéns stiftelse

För något stadens ändamål. Dock ej till verksamheter som kommunen har en skyldighet att bedriva.Utdelning sker två gånger per år. Sista ansökningsdagar är 15 april respektive 15 oktober.

Beslut tas av finansutskottet. Inom sex månader efter utdelningsbeslut har fattats ska uppföljning ske av hur  medlen har används. En skriftlig redovisning samt verifikationer etc som styrker hur ändamålet uppfyllts skickas till Ekonomi&Finans.

Ansökan insändes till: Östersunds kommun, Häradsskrivare E Livéns stiftelse, Ekonomi&Finans, 831 82 Östersund.

Blankett för ansökan till Häradskrivare Livéns stiftelse: Blankett länk till annan webbplatsÖppna detta dokument med ReadSpeaker docReader

 

Möbelhandlare L O Jonssons och hans hustrus stiftelse

Understöd till i staden bosatta åldriga eller sjuka handlare och hantverkare.

Utdelning efter ansökan 1 gång/år. Styrelsen för stiftelsen.

Ansökan insändes till: Östersunds kommun, Ekonomi&Finans, 831 82 Östersund.

Blankett för ansökan till Möbelhandlare L O Johanssons och hans hustrus stiftelse: BlankettWordÖppna detta dokument med ReadSpeaker docReader (word, 66.5 kB)

 

Syskonen Märta, Jonas och Anna Jonssons stiftelse

Främja vård av behövande ålderstigna eller sjuka personer som är mantalsskrivna i Östersunds kommun samt i andra hand att främja i kommunen boende barns och ungdoms vård och fostran eller utbildning.

Utdelning 1 gång/år.

Ansökan insändes till: Syskonen Jonssons stiftelse, Kommunkansliet, 831 82 Östersund.

Blankett för ansökan till Syskonen Jonssons stiftelse: Blankett länk till annan webbplatsÖppna detta dokument med ReadSpeaker docReader

 

Tel: 063 14 30 00

Posted in Dagens Tips, Fonder & Stipendier.