Alfred och Alma Christensens minnestiftelse

 

Alfred och Alma Christensens minnestiftelse för behövande kvinnor, boende i Stockholms stad 2015
 


Du kan söka antingen till Oscars församling eller S:t Matteus församling, men inte till båda.
 
Tänk på:
- Alla kopior utom slutskattebeskedet ska avse
handlingar för 2015!
 
- Vi får t ex ge bidrag till mat, kläder, hyra , medicin och sjukvård, tandvård, glasögon, ortopediska hjälpmedel och liknande, vissa aktiviteter för barn osv.
-Antal barn samt andra boende i bostaden ska anges, alltså även inneboende eller sambo. Förklara gärna.
- Om ni är gifta eller sambo måste uppgifter för båda lämnas in.
- Skicka INTE originalhandlingar, för handlingarna återsänds inte.
- Du måste vara folkbokförd i Stockholms stad, och inte i någon annan kommun.
 
Utan dessa papper får du avslag:
1.Intyg från din församlingsdiakon , eller motsvarande i annan frivilligorganisation, eller från sjukhuskurator.
Intyg från socialtjänsteman, familjebehandlare, kurator el dyl
kan vi inte använda oss av.
Intyget skall berätta hur länge du haft kontakt, samt lite
om din nuvarande situation och varför du hamnat i den.
 
2. Slutskattebesked för 2014 , samt 2015 års självdeklaration
- alla sidor (första sidan med rutor, sidan 1 samt sidan 4).
Totalt 3 olika sidor. OBS!
Skicka således inte in din ansökan innan du fått deklarationsblanketten från Skatteverket i början av april.
Istället för specifikationen sid 1 kan du begära ut
”Samtliga kontrolluppgifter”
från skattemyndigheten och sända till oss. OBS!
Ej ”Utdrag ur taxeringsuppgifter”
 
3.Kopior på alla inkomstuppgifter , dvs alla pengar du får in till ditt hushåll, även bidrag.
Dessa skall vara brutto= innan skatten är dragen. Dessutom skall det framgå hur mycket skatt du betalar.
 
4.Hyresavi – ej kontoutdrag, eller inbetalningstalongen utan en hel faktura/avi.
 
5.Personbevis för familj
– oavsett om du har familj eller ej. Alltså ej personbevis för fondansökan, stipendium ,
folkbokföringsadress etc.
Personbevis fås via Skatteverket.
Vill du ha större chans att få bidrag:
Skicka med kopior på följande fakturor
– ej kontoutdrag eller talonger för betalning utan hela fakturan.
 
1.Faktura på elkostnader, samt gas.
För el gärna även baksidan.
2.Faktura på hemförsäkring. OBS! enbart hemförsäkring får räknas som kostnad – ej olycksfall eller barn mm.
3.Avgift för facket samt a-kassa.
4.Avgift för barnomsorg/fritids eller hemtjänstkostnader.
5.Ev färdstjänstkostnad.
6.CSN-skulder.
7.Skulder hos kronofogden – ej andra fordringsägare.
Om barn över 18 år som bor hemma studerar på gymnasiet eller andra studier, var då noga med att ange detta och vad.
Annars tar vi för givet att barnet förvärvsarbetar och bidrar till hushållsinkomsten.
Glöm inte att ange medicin och sjukvårdskostnader på ansökan.
 
Skicka inte in fakturor för telefon, bredband, skulder, etc.
Vi tillämpar samma schablon belopp för en månad
som socialförvaltningen använder för telefon, teve, bredband etc.
När får du besked och pengar?
Stiftelsens beslut om tilldelning meddelas via brev
eller e-post i slutet av juni eller början av juli.
Vi kan inte lämna några besked per telefon.
Pengar betalas ut den 11 juli!
 
Ansökningstid
Vi tar emot ansökningar från
1 april 2015.
Ansökan ska finnas hos oss senast
måndag 4maj 2015!
 
ANSÖKAN
 
Du skickar din ansökan till adress:
Oscars församling
Alfred och Alma Christensens minnesstiftelse
Box 24 145
104 51 Stockholm
eller till
S:t Matteus församling
Alfred och Alma Christensens minnesstiftelse
Box 230 70
104 35 Stockholm
Posted in Fonder & Stipendier.