Stiftelsen Carl-August och Gerda Carléns minnesfond

Stiftelsen Carl-August och Gerda Carléns minnesfond
Box 300 50 Örebro kommun
701 35 ÖREBRO
019-21 11 11

Avkastningen av fonden skall användas såsom bidrag till uppfostran och vård av barn under 18 år bosatta inom Askers församling.

Levin Petterssons Donationsfonds Stiftelse Logen 2867 Våxtorps Lycka
 Bygatan 7, 312 75 Våxtorp  
0430-27083
Posted in Fonder & Stipendier.