Stiftelsen syskonen Evert och Anna Nilssons donation

Stiftelsen syskonen Evert och Anna Nilssons donation

 

Ändamål: till hjärt- och kärlsjuka personer i Norra Åkarps församling

 

Kontakta församlingen för mer information

Norra Åkarp-Vanskiva kyrkliga samfällighet

Box 4

280 20 Bjärnum

tel 0451-20014