Fru Sophie Whitlocks stiftelse

Stockholm Stadsmissionen

Fru Sophie Whitlocks stiftelse ingår i de medel som Stadsmissionen beviljar för äldre kvinnor och ansökningsförfarandet ändras över tid, läs vidare här först innan ni söker: https://www.stadsmissionen.se/fa-stod/ekonomisk-radgivning-och-stod

Ekonomiskt bidrag för äldre kvinnor, tandvård och vård Källa Stadsmissionen

Du som är kvinna och över 61 år eller söker bidrag för tandvård eller vårdkostnader (om bidraget kan betalas genom faktura till tandläkaren eller vårdgivaren), kan ansöka om ekonomiskt bidrag från Stockholms Stadsmission.

Vem får ansöka om bidrag och när?

Du som är kvinna och över 61 år bosatt i Stockholms län kan ansöka om ett allmänt ekonomiskt bidrag fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 mars.

Du som söker bidrag för tandvård eller vård och är bosatt i Stockholms län (om bidraget kan betalas genom faktura till tandläkaren eller vårdgivaren), oavsett ålder, kan ansöka fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 mars.

Hur gör jag för att söka bidrag?

Skicka in din ansökan i ett kuvert tillsammans med följande dokument:

  • Ifylld blankett (se nedan)
  • Familjebevis (kan beställas från Skatteverket).
  • Utdrag ur beskattningsregistret för förra året (kan beställas från Skatteverket). Om det finns flera vuxna i hushållet är det viktigt att det finns utdrag om inkomstuppgifter för alla vuxna så att vi kan göra en korrekt bedömning.
  • Kostnadsförslag från din tandläkare eller vårdgivare. Gäller enbart om du söker bidrag för tandvård eller vård.

Blankett för nedladdning

Bidrag_aldre_kvinnor_tandvard_vard_210104_0

pdf 156.45 KB jan 2021

När får jag svar på min ansökan?

Du får svar genom brev inom 3 veckor från det att vi har fått din ansökan.

Om du får ekonomiskt stöd kommer bidraget antingen att betalas till ett bankkonto eller som ett utbetalningskort per post (om du är kvinna och över 61 år) eller direkt till din tandläkare eller vårdgivare vid fakturering.

För att skydda din och andras integritet svarar vi inte på frågor om enskilda ansökningar på telefon eller mejl. Har du frågor om din ansökan, skicka ett brev till adressen nedan. Du får svar på din fråga genom brev inom 3 veckor. Du får alltså inte svar på dina frågor via mejl eller på telefon.

Var ska jag skicka min ansökan?

Ange alltid en postadress där vi kan nå dig. Ansökningar kommer inte besvaras på mejl eller telefon.

Ansökan skickas till:
Stockholms Stadsmission
Bidragsansökan
Box 47073, 100 74 Stockholm


Fru Sophie Whitlocks stiftelse

Ändamål: Är att lämna ekonomisk hjälp till äldre kvinnor, som är i behov därav, för att bereda dem möjlighet till rekreation eller särskild omvårdnad.

Vem kan söka: Enskilda kvinnor. Finns ingen geografisk begränsning?

 

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Nu 99 kr!Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev