Gratis Väggalmanacka på Hemköp

Innehåll Pankprakrikan

Arkiv

Stipendier att söka för konstnärer

Svensk Form förvaltar fyra större stipendiefonder:

Björkmans, Hamelmanns och Rundqvists fond
Till person som gått ut Konstfack.

Beijers, Kalderéns och Wallmarks fond
Till person med konstindustriell inriktning.

Johan Anderssons fond
Till yrkesutövare under 29 år, verksam inom i första hand konstindustri och hantverk.

Axel Larssons Minnesfond
Till stipendiat utses fysisk person som är studerande eller verksam i Sverige inom området möbelformgivning, möbelhantverk och inredning och som utfört ett nyskapande och funktionellt eller i övrigt förtjänstfullt arbete inom verksamhetsområdet.

Stipendier 2016
Information om från vilken fond, samt vilken summa, utlyses på denna plats i början av december varje år. Dessförinnan är det inte möjligt att söka eller beställa blankett. Vi har inte möjlighet att returnera ansökningar som ändå skickas in.

Kontakt
Eventuella frågor besvaras av Anita Christiansen, anita.christiansen@svenskform.se eller telefon: 08-463 31 37.

 

http://svenskform.se/stipendier/