Stiftelsen Johan och Maria Bergs sjukfond

Stiftelsen Johan och Maria Bergs sjukfond

Förvaltning: Omsorgsnämnden
Kontaktperson: Helena Linder Magnusson, tel 0470-430 07
Utdelningsbart i år: 80 944 kr

Bidrag till tekniska hjälpmedel, behandling eller rekreation åt i Växjö kommun bosatta behövande personer vilka enligt läkares intyg lider av tuberkulos eller annan kronisk lungsjukdom. Företräde till utdelning från stiftelsen lämnas till behövande personer från förutvarande Växjö stad eller dess omnejd.

Sökande som är folkbokförd inom Växjö kommun kan tilldelas fondmedel förutsatt att man i övrigt uppfyller stiftelsens ändamål. Sökande som beviljats medel från annan stiftelse, som omsorgsnämnden ansvarar för, bör inte utan synnerliga skäl beviljas medel ur denna stiftelse samma kalenderår. Dessutom bör inte sökande som erhållit fondmedel ett år utan synnerliga skäl beviljas medel påföljande år.
Ansökan kan göras under hela året.

Broschyr om Växjö kommuns stiftelser och ansökningsblanketter finns att hämta i kommunens reception, Västra Esplanaden 18, Växjö.

Du hittar även ansökningsblanketter via länken nedan
http://www.vaxjo.se/-/Invanare/Kommun--politik/Ekonomi/Bidrag-fran-stiftelserstipendier/

Blanketten skickas till:

Respektive förvaltning
Växjö kommun
Box 1222
351 12 Växjö

Stiftelsen Karin och Einar Bäckströms hjälpfond

-Stiftelsen Karin och Einar Bäckströms hjälpfond-

Ändamål:

Att bedriva välgörande och social verksamhet genom att lämna penningbidrag.

Bidrag kan lämnas såväl till löpande utgifter som till vård- och utbildningskostnader samt till kostnader för anskaffande av bostad och erforderliga hjälpmedel.

Vem kan söka:

Personer bosatta inom Berg, Eggby, Norra Lundby, Norra Ving, Skärv, Varnhem och Öglunda församlingar i Skövde kommun, vilka på grund av sjukdom, ålder eller andra omständigheter är i behov av ekonomiskt bistånd.

Bidrag får lämnas till samma personer under flera år.

Stiftelsen Karin och Einar Bäckströms hjälpfond

c/o Lennart Lewerin, Övertorp

Sågarelyckan

54191 Skövde