Ekonomiskt stöd från Brukstjänstemannafonden

Ekonomiskt stöd från Brukstjänstemannafonden

Brukstjänstemannafonden är en stiftelse med Unionen och Jernkontoret som huvudmän. Syftet med fonden är att ge understöd åt tjänstemän vid bruksindustrier.

Understöd kan även lämnas till tjänstemäns familjer. Det ges vid behov som uppstått på grund av ålder, sjukdom eller liknande.

Med bruksindustrier menas järn- och stålverk, gruvor, pappers- och trämassefabriker, sågverk och enskilda skogsförvaltningar, cementfabriker, kalk- och glasbruk samt hithörande förvaltningar lydande annan industri.

Ansökan kan skickas in när som helst under året. Du kan hämta ansökningsblanketten här.

För ansökan och ytterligare upplysningar kontakta:
Dominique Ballin, Jernkontoret
telefon 08-679 17 02, e-post: dominique.ballin@jernkontoret.se

Postadress:
Brukstjänstemannafonden
Dominique Ballin
c/o Jernkontoret
Box 1721, 111 87 Stockholm.