Fond till lantbruksutbildning

Stiftelsen Axel Lennart Larssons Bidragsfond
SEB Enskilda Banken
Stiftelser & Företag
405 04 GÖTEBORG
031-622516

Fondens ändamål skall vara att utdela stipendier för beredande av utbildning vid någon av lantbrukets utbildningsanstalter åt unga, mindre bemedlade män eller kvinnor, vilka ämna ägna sig åt praktiskt jordbruk eller skötseln av ett lanthem.