Adolf Gulins stiftelse

Adolf Gulins stiftelse
Kommunledningsförvaltningen
Karlskrona Kommun
371 83 KARLSKRONA
0455-30 30 00

Stiftelsen har till ändamål att medverka till att i främsta rummet i Karlskrona mantalsskrivna och av Kronan ej anställda, behövande personer, med eller utan familj, på förmånliga villkor erhålla ändamålsenliga bostäder. Förmånstagare skall i första hand utväljas bland arbetare och deras familjemedlemmar.

Posted in Fonder & Stipendier.