Kvinnostiftelsen

Kvinnostiftelsen
Stora Kyrkog 1
Köpings Kyrkliga Samfällighet
731 32 KÖPING
0221-377 67

Stiftelsens ändamål är att hjälpa behövande kvinnor som är bosatta i Köping.

Detta skall ske genom utdelning av stiftelseplaceringens årliga avkastning. Från den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Om hela den utdelningsbara avkastningen ej har utdelats under året, får denna del delas ut nästkommande år.Ovan angivet ändamål är upphävt i den delen det anger att endast avkastningen, sedan minst en tiondel lagts till kapitalet, får användas för ändamålet (Kammarkollegiets beslut 2014-06-16, dnr 9.2-2965-14)

Posted in Fonder & Stipendier.