Patientsociala stiftelserna som är anknutna till Västra Götalandsregionen

Stiftelser, gåvor och bidrag

En stiftelse förvaltar pengar, som ska användas till ett bestämt ändamål. Ändamålet bestäms av den som donerat (skänkt) pengarna. Det kan till exempel vara forskning inom sjukvård, hjälp till behövande sjuka, stipendier eller ekonomisk hjälp inom olika konstarter bland annat inom musikområdet och folkhögskolorna. Även verksamheten inom Göteborgs botaniska trädgård tar emot gåvor och delar ut stipendier inom sitt område.

Stiftelser som är anknutna till Västra Götalandsregionen är till för boende eller verksamma inom regionen. För att söka bidrag ur en stiftelse måste en ansökan lämnas in. De patientsociala stiftelserna söks via kurator/god man. Alla ansökningar till de patientsociala stiftelserna görs på en gemensam ansökningsblankett. Information om vilka regler som gäller för ansökan finns hos respektive stiftelse.

Västra Götalandsregionen förvaltar ett 100-tal stiftelser och gåvor för olika ändamål.

Information om forskningsbidrag på Sahlgrenska Universitetssjukhusets webbplats


Ansökningstider

För sökande från Älvsborg, Skaraborg och Bohuslän ska ansökan vara inkommen senast

  • 15 februari (möte nr 1) 

  • 4 april (möte nr 2)

  • 23 maj (möte nr 3)

Ansökan skickas till: Västra Götalandsregionen, Stiftelseenheten, Regionens Hus, 462 80 Vänersborg.

För sökande inom Göteborgs sjukvård och patienter vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset från Bohuslän ska ansökan vara inkommen senast

  • 25 februari (möte nr 1)

  • 7 april (möte nr 2)

  • 19 maj (möte nr 3) 

Kurator skickar ansökan till respektive kuratorskontakt inom Prioriteringsstyrelsen.

Posted in Dagens Tips, Fonder & Stipendier.