Stiftelsen Petter Silfverskiölds minnesfond

För vad kan man söka:

Bidrag till barn och ungdomar med långvarig sjukdom / funktionsnedsättning för vård, rekreation, förbättring av sociala förhållanden eller till trivselskapande åtgärder.

Stiftelsen kan lämna anslag för forskning och utvecklingsarbete gällande barn och ungdom med sjukdom/ funktionsnedsättning samt till deltagande eller arrangerande av konferens med samma ämne.

Ansökan skall senast den 10 mars insändas till stiftelsens sekreterare. Utdelning av bidrag beräknas ske under maj månad

 

För vad kan man inte söka:

Bidrag utgår inte till ändamål som regelmässigt tillgodoses av allmänna medel.

 

Vem kan söka:

Barn och ungdomar som är under 25 år.

Forskare med projekt inom områden som avser barn och ungdom med sjukdom / funktionshinder verksamma i Göteborgs kommun eller Bohuslän.

Forskargrupper / deltagare från Göteborg eller Bohuslän

 

Ändamål   Stiftelsen Petter Silfverskiölds Minnesfond har till ändamål att ge bidrag till barn och ungdomar med sjukdom eller funktionshinder samt understödja medicinsk forskning som avser barn och ungdom med sjukdom/funktionshinder.

Av det för utdelning tillgängliga beloppet utdelas 2/3 som bidrag till barn och ungdomar, samt 1/3 till forskning.

 

Bidrag till barn/ungdom  
Bidrag kan sökas av barn och ungdomar med sjukdom eller funktionshinder som är under 25 år och bor i Göteborg eller Bohuslän.

Till barn och ungdomar ges antingen helt eller halvt bidrag (5 000 kr respektive  2500 kr) till vård, rekreation, förbättring av sociala förhållanden eller till trivselskapande åtgärder. Bidrag utgår inte till ändamål som regelmässigt tillgodoses av allmänna medel.

Bidrag lämnas som regel högst 3 gånger till samma barn/ungdom.

Bidrag kan också sökas av grupper av barn som faller inom stiftelsens ändamål.

Blankett "Ansökan om bidrag till barn och ungdomar med sjukdom/funktionshinder"

Blankett "Ansökan om bidrag till grupper"

Ansökan skall senast den 10 mars insändas till stiftelsens sekreterare. Utdelning av bidrag beräknas ske under maj månad.

Stiftelsen Petter Silfverskiölds minnesfond
 
Lotta Vesterlund
Regionhabiliteringen
Box 21062
418 04  GÖTEBORG
 info@pettersilfverskioldsminnesfond.se
Telefonförfrågningar: 0790-12 98 90 

http://www.pettersilfverskioldsminnesfond.se/
Posted in Fonder & Stipendier.