Stiftelser och fonder som Essunga kommun förvaltar

Stiftelser/fonder

 

För ett flertal av fonderna lämnas ingen ansökan, utan respektive nämnd utser mottagare enligt fondens bestämmelser. För vidare upplysningar hänvisas till respektive nämnd/förvaltning.

Invånare i Essunga kommun kan söka pengar ur Syskonen Johanssons stiftelse enligt stiftelsens kriterier, se nedan. Medel ur övriga stiftelser beslutas av respektive nämnd. 

Anna-Britta Svenssons stiftelse
Fond till nytta och trevnad för pensionärer på äldreboendet Furubacken i Essunga. Förvaltare av fonden är socialnämnden.

Kontaktperson: Pia Jacobsson, 0512-570 15

Carl A Svenssons stiftelse
Stöd till behövande barn och äldre som inte erhåller stöd från individ- och familjeomsorgen. Beslut om utdelning från fonden tas av socialnämnden.

Kontaktperson: Pia Jacobsson, 0512-570 15

Skolsamfonden
Medel ur kan ges för:

  • Belöning/uppmuntran åt elever som visat god kamratanda eller flit
  • Teater/musik
  • Stipendium för fortsatt utbildning
  • Lägerskola
  • Idrottsutbyte, musikresa
  • Fritidsaktivitet

Beslut om utdelning från fonden tas av utbildningsnämnden.

Kontaktperson: Pia Jacobsson, 0512-570 15

Syskonen Johanssons stiftelse
Stiftelsenhttp://www.essunga.se/Om-kommunen/Stiftelserfonder.aspxs syfte är att stödja personer som drabbats av cancer, reumatism, blindhet, hörselskada samt hjärt- och kärlsjukdomar. Medel söks i slutet av året och kan sökas av invånare i Essunga och Vara kommuner. Annonsering sker i EssInfo (Essunga kommun) respektive Axet (Vara kommun). En gemensam styrelse för kommunerna behandlar ansökningarna och utser bidragsmottagare.

Kontaktperson/ordförande: Bengt-Göran Henningsson, 0512-523 63

http://www.essunga.se/Om-kommunen/Stiftelserfonder.aspx

 

Posted in Dagens Tips.