Stiftelsen August Ringnér Stipendiefond

Stiftelsen August Ringnér Stipendiefond

 

Stiftelsen August Ringnér Stipendiefond delar varje år ut stipendier för yrkesutbildning,

t.ex. hantverkare och konsthantverkare som vill vidareutbilda sig i sitt yrke.

 

Stipendiet gäller för studier, praktik eller arbete, främst i utlandet men även i Sverige.

 

Ansökningsblankett 2016–instruktioner

 

Vem kan söka stipendium från Stiftelsen August Ringnér Stipendiefond?
 
•Du måste ha genomfört en grundutbildning inom din yrkesutbildning
 
•Du får inte vara äldre än 39 år när du påbörjar utbildningen, praktiken eller arbetet som du söker
stipendium för.
 
•Du ska påbörja din utbildning, din praktik eller ditt arbete inom perioden 1 juni 2016 –31 maj 2017
 
•Om din stipendieansökan gäller en utbildning i Sverige får denna inte vara sådan
som anordnas eller bekostas av stat eller kommun, till exempel gymnasium, folkhögskola, kommunal vuxenutbildning
eller högskola/universitet.
 
•Om du har fått stipendium från Stiftelsen August Ringnérs Stipendiefond vid ett tidigare tillfälle kan
du inte bli beviljad stipendium igen.
 
Du MÅSTE bifoga dessa handlingar
 
•Personbevis
•Betyg eller intyg från din grundläggandeyrkesutbildning.
•Intyg från din arbetsgivare om du jobbar eller har jobbat inomditt yrke.
 
(Du behöver inte ha yrkeserfarenhet från branschen för att kunna söka stipendium).
 
•Information (officiell folder, utdrag från internet eller liknande) om utbildningen,
praktik- eller arbetsplatsen du söker stipendium för.
 
•Antagningsbesked eller välkomstbrev.
 
Om du inte har fått ett sådant när du skickar in din ansökan måste du komplettera din ansökan med detta så fort du har fått det.
OBS! Om du inte bifogar ovanstående handlingar kommer styrelsen inte att behandla din ansökan.
Du kommer inte att få någon påminnelse om din ansökan inte är komplett
 
Du ska INTE bifoga följande handlingar
•Din portfolio, fotografier, teckningar eller andra former av arbetsprover.
•Kostnadsberäkning eller budget.
•Betyg eller intyg från andra utbildningar och arbeten än de som rör din yrkesutbildning
 

Tänk på

 

•Försök i största möjliga mån att beskriva ändamål och syfte i rutan för detta på blankettens andra sida.

Använd endast i undantagsfall bilagor.

•Häfta inte ihop dokumenten. Använd inte heller gem, pappersklämmor, plastfickor eller liknande.

•Underteckna ansökan!

 

Vad händer med ansökan?

 

När stiftelsens styrelse har behandlat din ansökan kommer du att få ett brev där det framgår om du har blivit

beviljad stipendium eller fått avslag.

 

Om du blir beviljad stipendium kommer du att få cirka 2/3 av stipendiebeloppet när du påbörjar utbildningen,

praktiken eller arbetet. Du får mer information om detta i brevet du får efter styrelsens beslut.

 

Där framgår också vad som gäller för den personliga redogörelse du måste skriva för att få den resterande tredjedelen av

stipendiet.

 

OBS! Under juli och december kommer inga utbetalningar att ske.
 
Skicka in ansökan
 
Du skickar den fullständigt ifyllda och undertecknade blanketten till:
 
Stiftelsen August Ringnér
Rune Olsson
Spinnmästarevägen 51
437 34 Lindome
august_ringners@telia.com
 
Sista ansökningsdag är 30 april 2016

 

 
 
Posted in Fonder & Stipendier.