Elvira och Nils Gardhis understödsstiftelse

Stiftelsenamn:

Elvira och Nils Gardhis understödsstiftelse

Organisationsnummer: 846501-4317
c/o Adress: Svenska Kyrkan Malmö
Adress: Box 346
Postnummer: 201 23
Ort: Malmö
Telefonnummer: 040-35 90 43
Fax: 040-35 90 44
   
   
   
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Skåne län
Län: Skåne län
Säte: Malmö
Ändamål: Stiftelsens ändamål är att den årliga avkastningen skall utdelas bland ålderstigna behövande personer som äro boende i S:t Petri församling i Malmö stad och vilka personer under sin krafts dagar ärligt och hederligt arbetat för sitt uppehälle.
År: 2014
Tillgångar: 14.990.599 kr

Spara pengar på toaletten

placera en flaska med vatten i  wc tanken så spolar det en mindre volym vatten

Placera en petflaska med vatten i WC tanken så förbrukas det mindre mängd vatten (flaskans volymen, blir mycket per år!)

spara wc-papper

 Tryck till WC rullarna så går det åt mindre papper av misstag,
många barn tar för mycket bara för att det kommer mycket papper.

De Sceniska Artisternas Understödsstiftelse

Stiftelsenamn:

De Sceniska Artisternas Understödsstiftelse

   
c/o Adress: Svenska Teaterförbundet
Adress: Box 12710
Postnummer: 112 94
Ort: STOCKHOLM
Telefonnummer: 08-4411300
Fax: 08-5639507
   
   
   
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Stockholms län
Län: Stockholms län
Säte: Stockholm
Ändamål:

De sceniska artisternas understödsfond är en av redan insamlade och hädanefter inflytande medel bestående, för behövande sceniska artister avsedd understödskassa.

Av stiftelsens avkastning på dess kapital skall minst 80% utdelas till destinatärerna (de man vill gynna).

Minst 10% av stiftelsens avkastning på dess kapital skall årligen läggas till kapitalet.

För att komma i åtnjutande av understöd från denna fond, erfordras:att minst tio år hava utövat verksamhet som scenisk artist, regissör, sufflör eller maskinmästare vid någon eller några av huvudstadens eller landsortens fasta eller ambulatoriska teatrar, att ha fyllt femtio levnadsår.

Understöd kan även lämnas åt i föregående § 4 omnämnd person, som genom långvarig sjukdom hindrats från utövande av sin konst, eller som genom olyckshändelse blivit, utan eget förvållande, för längre eller kortare tid eller för alltid otjänstbar, även om i föregående paragraf stipulerade tjänste- eller levnadsår icke blivit uppnådda.

Carl Tryggers Stipendie- och understödsstiftelse för Boxholm

Stiftelsenamn:

Carl Tryggers Stipendie- och understödsstiftelse för Boxholm

Organisationsnummer: 823000-3769
c/o Adress:  
Adress: Svärdsvik Solängen
Postnummer: 590 14
Ort: Boxholm
Telefonnummer: 0142-30026
   
   
   
   
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Östergötlands län
Län: Östergötlands län
Säte: Boxholm
Ändamål:

Stiftelsens uteslutande ändamål är att främja vård och uppfostran av barn, ge bidrag för beredande av undervisning eller utbildning samt lämna understöd åt behövande ålderstigna, sjuka och lytta.

 

Bidragsberättigade skall i första hand vara personer som varit anställda vid gamla Boxholms AB samt deras familjemedlemmar.

Som förut anställda vid Boxholms AB räknas personer enligt bilagda förteckning jämte de som på annat sätt visar sig ha varit anställda vid bolaget.

Bidragsberättigade skall i andra hand vara personer stadigvarande bosatta i Boxholms kommun samt deras familjemedlemmar.

När bidrag utgår i form av studiestipendier krävs inte att läroanstalten ligger inom Boxholms kommun.

År: 2014
Tillgångar: 121.635.179 kr

Rekommenderar att gå med i JulaClub, bra bonuscheckar och erbjudanden!

JulaClub

Klubben för alla hemmafixare!

Som medlem i JulaClub får du alltid lite mer av Jula. Vi ger dig varje månad unika erbjudanden. Erbjudanden som gör ditt liv lite enklare. Vore det inte nog blir du också inbjuden till våra Clubaktiviteter såsom Clubhelger och katalogpremiärer.

Fördelar:
  • Bonuspoäng på alla dina köp
  • Unika kampanjerbjudanden
  • Clubaktiviteter
  • Spara kvitto-funktion
  • Tillgång till ”Mina sidor”-konto
  • 2500 poäng extra poäng vid ansökan*

* = Bonuspoängen sätts in på ditt konto inom en vecka efter att du ansökt om medlemskap. Poängen omvandlas till bonuscheckar som skickas ut i slutet av varje månad och bonussumman baseras på köp gjorda månaden före.

Bli JulaClub-medlem

JulaClub-erbjudanden

 
Nivåer för bonuscheck
Bonuspoäng omvandlas till bonuscheck när nedan angivna poängnivå uppnåtts och utbetalning sker löpande månadsvis.
Avräkning sker månad innan utbetalning.
Vid utskick av bonuscheck avräknas bonusgrundande poäng av och ev resterande poäng sparas till nästa utbetalning. Nollställning av konto
sker den 31 december årligen och får endast göras om kund ej registrerat köp/intjänat poäng inom de senaste 12 månaderna.
Uppnådd bonuspoäng     Belopp bonuscheck
0-2499                                    0 kr
2500                                     50 kr
5000                                   100 kr
7500                                   150 kr                                                                                                       
10 000                               200 kr
Lägsta nivå för utbetalning av bonuscheck är 2500 poäng.
Utbetalning sker i jämna bonuscheckar om 50 kr.

Pimpa köket

Stiftelsen August Ringnér Stipendiefond

Stiftelsen August Ringnér Stipendiefond

 

Stiftelsen August Ringnér Stipendiefond delar varje år ut stipendier för yrkesutbildning,

t.ex. hantverkare och konsthantverkare som vill vidareutbilda sig i sitt yrke.

 

Stipendiet gäller för studier, praktik eller arbete, främst i utlandet men även i Sverige.

 

Ansökningsblankett 2016–instruktioner

 

Vem kan söka stipendium från Stiftelsen August Ringnér Stipendiefond?
 
•Du måste ha genomfört en grundutbildning inom din yrkesutbildning
 
•Du får inte vara äldre än 39 år när du påbörjar utbildningen, praktiken eller arbetet som du söker
stipendium för.
 
•Du ska påbörja din utbildning, din praktik eller ditt arbete inom perioden 1 juni 2016 –31 maj 2017
 
•Om din stipendieansökan gäller en utbildning i Sverige får denna inte vara sådan
som anordnas eller bekostas av stat eller kommun, till exempel gymnasium, folkhögskola, kommunal vuxenutbildning
eller högskola/universitet.
 
•Om du har fått stipendium från Stiftelsen August Ringnérs Stipendiefond vid ett tidigare tillfälle kan
du inte bli beviljad stipendium igen.
 
Du MÅSTE bifoga dessa handlingar
 
•Personbevis
•Betyg eller intyg från din grundläggandeyrkesutbildning.
•Intyg från din arbetsgivare om du jobbar eller har jobbat inomditt yrke.
 
(Du behöver inte ha yrkeserfarenhet från branschen för att kunna söka stipendium).
 
•Information (officiell folder, utdrag från internet eller liknande) om utbildningen,
praktik- eller arbetsplatsen du söker stipendium för.
 
•Antagningsbesked eller välkomstbrev.
 
Om du inte har fått ett sådant när du skickar in din ansökan måste du komplettera din ansökan med detta så fort du har fått det.
OBS! Om du inte bifogar ovanstående handlingar kommer styrelsen inte att behandla din ansökan.
Du kommer inte att få någon påminnelse om din ansökan inte är komplett
 
Du ska INTE bifoga följande handlingar
•Din portfolio, fotografier, teckningar eller andra former av arbetsprover.
•Kostnadsberäkning eller budget.
•Betyg eller intyg från andra utbildningar och arbeten än de som rör din yrkesutbildning
 

Tänk på

 

•Försök i största möjliga mån att beskriva ändamål och syfte i rutan för detta på blankettens andra sida.

Använd endast i undantagsfall bilagor.

•Häfta inte ihop dokumenten. Använd inte heller gem, pappersklämmor, plastfickor eller liknande.

•Underteckna ansökan!

 

Vad händer med ansökan?

 

När stiftelsens styrelse har behandlat din ansökan kommer du att få ett brev där det framgår om du har blivit

beviljad stipendium eller fått avslag.

 

Om du blir beviljad stipendium kommer du att få cirka 2/3 av stipendiebeloppet när du påbörjar utbildningen,

praktiken eller arbetet. Du får mer information om detta i brevet du får efter styrelsens beslut.

 

Där framgår också vad som gäller för den personliga redogörelse du måste skriva för att få den resterande tredjedelen av

stipendiet.

 

OBS! Under juli och december kommer inga utbetalningar att ske.
 
Skicka in ansökan
 
Du skickar den fullständigt ifyllda och undertecknade blanketten till:
 
Stiftelsen August Ringnér
Rune Olsson
Spinnmästarevägen 51
437 34 Lindome
august_ringners@telia.com
 
Sista ansökningsdag är 30 april 2016