Landsfiskal Johannes och fru Teresia Browns minnesfond

Landsfiskal Johannes och fru Teresia Browns minnesfond

För att kunna bli beviljad medel ur denna fond krävs att man varit mantalsskriven i Osby församling mellan ett och 18 års ålder. Man måste vidare bedriva högskolestudier minst motsvarande kandidat examen (bachelors degree), d v s tre års studier.

Att tänka på när du söker:

  • Bifoga ett studieintyg som visar att du är antagen till utbildningen och att du följer normal studietakt.
  • Bifoga ett utdrag ur folkbokföringsregistret som visar att du varit mantalsskriven i Osby mellan 1 och 18 års ålder.
  • Din ansökan ska vara skriftlig och var undertecknad, du sänder den till oss på följande adress:Osby kommun
    Utbildning och arbete
    283 80 Osby

Ansökan görs.

Använd blanketten för detta som finns till höger på denna sida. Fyll i den fullständigt och bifoga efterfrågade bilagor, detta då vi inte kommer att behandla ofullständiga ansökningar

http://www.osby.se/Global/Blanketter/Utbildning%20och%20arbete/Stipendieans%C3%B6kan%20Brown.pdf

Posted in Dagens Tips, Fonder & Stipendier.