Stiftelsen Ossian Koschells donationsfond

Stiftelsens ändamål är att endast den årliga ränteafkastningen på kapitalet, hvilket aldrig får förminskas eller tillgripas, skall på min födelsedag den 20 maj, utdelas bland de mest behöfvande och välartade skolbarn under 15-års åldern.

Stiftelsen Ossian Koschells donationsfond
 Box 1453
 Helsingborgs Kyrkoförvaltning
 251 14 Helsingborg
 042-37 28 00
Posted in Fonder & Stipendier.