John Hedins Stiftelse


  John Hedins Stiftelse

John Hedins Stiftelse för Lidköping

Stiftelsen delar ut medel till
- Föreningar och organisationer i Lidköpings kommun, som bedriver omfattande ungdoms-, hälsovårdande- eller social verksamhet.

- Studerande, nu eller tidigare folkbokförda i Lidköpings kommun,som bedriver minst treårig eftergymnasial utbildning inom landet (universitet, högskola, eller motsvarande).

- Enskilda personer, folkbokförda i Lidköpings kommun, som på grund av sjukdom eller andra omständigheter är i behov av ekonomiskt bistånd.

 

 

John Hedins Stiftelse för Mariestad

Stiftelsen delar ut medel till

- Föreningar och organisationer i Mariestads kommun, som bedriver omfattande ungdoms-, hälsovårdande- eller social verksamhet.

- Studerande, nu eller tidigare folkbokförda i Mariestads kommun,som bedriver minst treårig eftergymnasial utbildning inom landet (universitet, högskola, eller motsvarande).

- Enskilda personer, folkbokförda i Mariestads kommun, som på grund av sjukdom eller andra omständigheter är i behov av ekonomiskt bistånd.

 

 

Posted in Fonder & Stipendier.