Stiftelsen Victor Schützercrantz´ Pensionsfond

Stiftelsen Victor Schützercrantz´ Pensionsfond
Box 2022
Riddarhuset
103 11 STOCKHOLM
tel:08-214765

Fonden är afsedd att bereda årliga pensioner åt tre verkligt behöfvande fruntimmer med företräde för dem, hvilkas män eller fäder äro eller varit läkare. Den omständigheten att ett fruntimmer från ett eller flera håll redan åtnjuter pension må icke utgöra hinder för åtnjutande af pension från nu ifrågavarande fond.