Parasport Sverige

Fonder, stipendier och utmärkelser

Parasport Sverige administrerar ett antal fonder och stipendier, närmare information om dem finns under respektive fond.

Nomineringar/ansökningar skickas till Parasport Sverige per e-post till kansli@parasport.se. Det behövs ingen särskild ansökningsblankett, men kom ihåg att skriva vilken fond ansökan avser.

Bengt Holléns Idrottsfond

Fonden vänder sig till ledare med mångårig och gagnerik verksamhet bakom sig inom Parasport Sveriges specialidrottsdistriktsförbund.

Inez Lundblads fond

Fondens ändamål är att främja idrott för personer med en funktionsnedsättning inom ramen för Parasport Sveriges verksamhet, främst personer med en synnedsättning

Jerringsfondens Parasportpris

Jerringfonden ger i samarbete med Svenska Parasportförbundet ett årligt pris på f.n. 50.000 kronor till en förening inkl. två aktiva, som haft stor betydelse för utvecklandet av den breda idrottsrörelsen för barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Lions Bragdlejon

Bragdlejonet utdelas till en manlig och en kvinnlig elitidrottare med funktionsnedsättning

NCC-fonden

Fondens ändamål är att främja elitidrotten inom ramen för Parasport Sveriges verksamhet. Stipendiet delas ut till en elitidrottare.

Ulla Hamberg Angeby och Lennart Angebys Stiftelse

Två kvinnliga och två manliga individuella idrottare folkbokförda i företrädesevis landskapet Ångermanland och Stockholms län, utses årligen.

Åke Westlanders Minnesfond

Fonden vänder sig till idrottande ungdomar med en funktionsnedsättning, 10-17 år, främst de som inte nått elitnivå.

http://www.parasport.nu/Forbundsinfo/Fonderstipendierochutmarkelser/

Posted in Fonder & Stipendier.