Stiftelsen Södra Skåningarnas fond

Stiftelsen Södra Skåningarnas fond
Box 252
Sparbanken Syd
271 25 YSTAD
0411-82 20 00

Stiftelsen har till ändamål att i enlighet med uttalande i upprop i mars 1949 med vädjan om bidrag till fonden utdela bidrag i trängande fall till dem som göra tjänst vid Södra Skånska Brigaden eller för andra angelägna uppgifter. Främst skall bidrag utgå såsom hjälp vid sjukdom samt stöd åt skadade eller efterlevande. Bidrag kan även lämnas i andra fall, där snabb hjälp är angelägen.

photowall.se

Posted in Fonder & Stipendier.