Stiftelsen Otto och Emma Centervalls Minnesfond

Stiftelsen Otto och Emma Centervalls Minnesfond

Ändamålet är att lämpliga belopp lämnas i form av bidrag till handikappade barn och ungdom inom eller med anknytning till.

Fondmedel kan sökas till funktionshindrade barn och ungdomar inom eller med anknytning till tidigare Balkåkra, Snårestads och Skårby församlingar.
I brist på sökanden från nämnda församlingar kan även funktionshindrade barn och ungdomar från andra orter i kommunen komma ifråga.

Ansök senast den 21 november under adress:

Kyrkoherden i Ljunits församling
Skårby kyrkoväg 196, 271 91 Ystad.

Märk kuvertet
”Centervalls Minnesfond”
För information ring
kyrkoherde Christina Täljemark,
tel. 0411-672 61 eller 073-311 92 80

Posted in Fonder & Stipendier.