Stiftelsen Carin och Frans Påhlssons minnesfond

Stiftelsen Carin och Frans Påhlssons minnesfond
Box 346
Malmö Pastorat
201 23 MALMÖ
040-27 92 43

Stiftelsens ändamål är att av den årliga avkastningen disponeras sålunda, att 20% lägges till kapitalet och 80% av församlingsdiakonissan i samråd med kyrkoherden årligen utdelas till behövande ålderstigna inom Malmö församlingen, företrädesvis sjuka och i andra hand övriga behövande.

 

Posted in Fonder & Stipendier.