Henry och Gerda Dunkers stiftelse

Stiftelsenamn:

Henry och Gerda Dunkers stiftelse

Organisationsnummer: 843000-1183
c/o Adress:  
Adress: Box 1417
Postnummer: 251 14
Ort: HELSINGBORG
Telefonnummer: 042-18 33 55
Fax: 042-24 03 26
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Näringsdrivande stiftelse
Registreringsmyndighet: Skåne län
Län: Skåne län
Säte: Helsingborg
Ändamål:

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vård av behövande kroppsligt svårt sjuka, företrädesvis sådana med hemvist i Helsingborg, dock ej sinnessjuka, sinnesslöa, epileptiker, kroniska alkoholister eller lungtuberkulösa, men må också främja vetenskaplig medicinsk forskning, företrädesvis beträffande kräftsjukdomar.

Det är Henry Dunkers önskan, att behövande släktingar till honom eller hans avlidna hustru ävensom behövande anställda eller förut anställda vid gummifabriken i Helsingborg ihågkommas i största möjliga utsträckning. Efter Henry Dunkers frånfälle skall stiftelsen med stiftelsens avkastningsmedel tillösa sig den Henry Dunker tidigare tillhöriga villa Hevea, kvarteret Linnéa i Helsingborg för vid Henry Dunkers frånfälle gällande taxeringsvärde.

Fastigheten skall efter erforderliga tillbyggnader och ändringar disponeras såsom ett sjukhus för stiftelsens ändamål och får av stiftelsen ej säljas eller uthyras.

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Posted in Fonder & Stipendier.