HopptimistStiftelsen

hopp

HopptimistStiftelsen är grundad av Marie Hav Lundkvist som är författare och ambassadör för stiftelsen. Hon är själv rullstolsburen och reser runt och föreläser, med uppmaning att alla som inbjuder henne att ge en donation till stiftelsen. Detta har varit huvudintäktskällan för HopptimistStiftelsen, men privata donationer och gåvor har också inkommit. (Själv tar hon inget arvode).

Vilka som kan söka bidrag från stiftelsen: 

Alla som har ett funktionshinder som gör att man behöver stöd av hjälpmedel för att klara sin vardag.
De som har sökt hjälpmedel från det offentliga systemet och av någon orsak inte har fått tillräckliga hjälpmedel för att få ett fullvärdigt liv.
Ålder eller intäktsnivå styr inte möjligheten att få bidrag från stiftelsen. En väl dokumenterad ansökan där du redogör för funktionshinder, behov och varför du behöver stöd skickas in.  

Senaste ansökningsdag 2016-10-31

Stiftelsen delar ut 2 gånger per år. 1 juni där ansökan måste vara inne senast 30 april och 1 december där
ansökan måste vara inne senast 31 oktober.

Ansökan skickas till:

E-post: ansokan (a) hopptimiststiftelsen.com

eller

Adress: HopptimistStiftelsen
              Häggvall 256
              453 91 Lysekil
....................................................................................................

Stiftelsens styrelse går igenom din ansökan och stiftelsens värdeord ligger som underlag för deras beslut. 

Den som får bidrag från stiftelsen blir ombedd att efter ett halvt år ge en rapport/återkoppling på hur hjälpmedlet har givit bättre livskvalitet och en bättre vardag. 

http://www.hopptimiststiftelsen.com/ansoumlk-om-stoumld.html

Posted in Fonder & Stipendier.