Stiftelsen Magnus Gabriel de la Gardies Donationsfond

Stiftelsen Magnus Gabriel de la Gardies Donationsfond
Veckholm, Getuna
Rådkvist
745 99 ENKÖPING
0171-82333

Stiftelsen har till ändamål att förvalta donationen tillhörig egendom och att av donationens avkastning, sedan en tiondel av avkastningen tillförts kapitalet, utdela stipendier till behövande, begåvad ungdom från Veckholm, Kungs Husby och Torsvi församlingar.