Stiftelsen Christian Theodor Murmans donationsfond

Stiftelsen Christian Theodor Murmans donationsfond
Amiralsgatan 17
Skandikon Administration AB
211 55 Malmö
0771-58 00 00

Stiftelsens ändamål är till eftervård eller sk konvalescentvård av fattiga barn från Malmö samhälle och som är patient vid Malmö Allmänna Sjukhus barnklinik.

Posted in Fonder & Stipendier.