Carola Henckels stiftelse

Carola Henckels stiftelse
Box 1453
Helsingborgs Kyrkoförvaltning
251 14 Helsingborg
042-37 28 00

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta i Helsingborg bosatta änkor efter eller döttrar till läkare, köpmän, skeppsredare, sjökaptener, i banker eller affärsföretag anställda tjänstemän och med nämnda kategorier jämförliga och därvid gärna sådana kvinnor, som sett bättre dagar.

Detta ändamål får ej vara av den art, att det enligt lag eller andra bestämmelser skall bekostas av skattemedel och stiftelsens avkastning således endast skulle medföra ett lägre skattebidrag.

Posted in Fonder & Stipendier.