Den 1 jan, den åttonde dagen & natten!

Hur man skall förstå denna Bonde-Praktika

Denna Bonde-Paktika är således att förstå  efter de  gamlas och wisas mening: De begynna först märka Juledag, och sedan de 12 efterföljande dagar till den sista dag Jul. Och lika  som wädret  begifwer sig hwar dag  och en af dessa dagar, så skall ock wädret warda i hwar månad, som den dagen tillhörer.

Och skall man weta, att Juledagen  bemärker  Thors-månad, Januari, den andra dagen i Jul Göje-månad, Februari, och så  bortåt  till den sista, som i efterföljande rim kan läras./ Ur Bondepraktikan

 

Om solen skiner den åttonde dagen, den1 jan , spår augusti månad…

Den åttonde dagen

Då bliver ett ganska rikt år med fisk,

Så var får nog på sin disk.

Om wädret blås hårdt den åttonde natten

 åttonde natt

Helsot skall sig då till många begiva.

De unge måtte ock med i detta spel.

Posted in kul.