Hemvårdsbidrag

Hemvårdsbidrag är en ekonomisk ersättning som du kan få om en anhörig vårdar dig i hemmet. Din anhörig kan till exempel vara en familjemedlem, släkting, god vän eller granne.

Det är inte endast personlig omvårdnad som berättigar hemvårdsbidrag utan också Serviceinsatser som städning, matlagning, inköp, tvätt, hjälp till och från läkare med mera.

Hemvårdsbidraget finns i fyra nivåer beroende på hjälpbehovet.
Grupp 1: Hjälp regelbundet vardagar
Grupp 2: Hjälp alla dagar och/eller kvällar
Grupp 3: Hjälp alla tider på dygnet
Grupp 4: Kontinuerlig hjälp hela dygnet
Hemvårdsbidrag – hur mycket?
Storleken på hemvårdsbidraget beror på omfattningen av den om
vårdnad du har behov av. Omfattningen grundas på en bedömning
av dina behov i ett antal olika situationer, t ex hygien, klädsel, mat,
mm. Vårdnivå bestäms med utgångspunkt av en fastställd poäng
skala. Beloppen fastställs av kommunfullmäktige och är för år 2014:
Vårdnivå Bidragsbelopp kr/mån
1) 925 kr
2) 1 850 kr
3) 2 775 kr
4) 3 700 kr
5) 4 625 kr
Hemvårdsbidraget är skattefritt för den vårdbehövande som får bidraget från kommunen.
Den omvårdnad som den anhörige ger kan kombineras med annan omvårdnad eller service, t ex hemtjänst från kommunen. Hemvårdsbidraget är ett kommunalt bidrag som ges med stöd av Socialtjänstlagen och efter regler som är fastställda av Kommunfullmäktige.
Hemvårdsbidraget kan ges till personer i alla åldrar.
För att du skall kunna få hemvårdsbidrag skall fyra förutsättningar vara uppfyllda:
1) Du bor i en kommun som har hemvårdsbidrag (Jag tycker det är helt obegripligt att det kan vara olika bidrag beroende på vilken kommun du bor i!!!)
2) Du har på grund av stora svårigheter i ditt dagliga liv behov av omvårdnad i hemmet
3) Det finns någon eller några anhöriga som är lämpliga att ge omvårdnaden
4) Det finns tillfredsställande förutsättningar för att kunna ge omvårdnaden i hemmet
När du vill ansöka om hemvårdsbidrag, vänder du dig till din stadsdelsförvaltning.
Vid utredningen görs en bedömning tillsammans med dig om hur stort omvårdnadsbehov du har. Vid bedömningen tas hänsyn till sådan omvårdnad du får på annat sätt, t ex hemtjänst, dagsjukvård,
växelvård, avlastning i hemmet eller personlig assistans.
Om du får statligt vårdbidrag för barn eller statlig handikappersättning räknas också den omvårdnad bort som ersätts genom dessa bidrag.
Här kan du kolla hur det fungerar i din kommun!

 

 

 

 

Posted in Dagens Tips.