Härlanda församling, Göteborg

Söka Fonder

Du som bor och är skriven i Härlanda församling har möjlighet att söka ekonomisk hjälp genom de fonder som Härlanda församling förvaltar. Det finns också möjlighet att söka fonder som inte förvaltas av Härlanda församling. Det är fonder som förvaltas av Göteborgs kommun eller andra organisationer.

Om du vet med dig att du har behov av ett ekonomiskt stöd så ta kontakt med:

Diakon Helene Ericsson tel. 031-731 80 28
Mottagning onsdag och fredag 9-11.

Posted in Fonder & Stipendier.