Växjö stifts samstiftelse för behövande

 Ansökan ställs till respektive stiftelses styrelse och skickas till stiftskansliet.

Ansökan till 2015 års stipendier och bidrag skall vara stiftskansliet tillhanda senast den 6 mars 2015.

Växjö stifts samstiftelse för behövande
Anslag ur stiftelsen kan lämnas till hjälpverksamhet bland behövande personer inom Växjö stift med företräde för efterlevande till präst inom Växjö stift. Ansökan skall innehålla de uppgifter om sökanden som behövs för att bedöma sökandens ekonomiska situation och behov. Ansökan skall göras på blankett, som erhålles från Växjö stift eller laddas ner.
Ansökan ställs till stiftelsens styrelse och sänds till stiftskansliet Box 527, 351 06  VÄXJÖ

Stiftelsen Konsul Nils Gustaf Lindows gåva
Anslag ur stiftelsen lämnas såsom hjälp i trängande fall till inom stiftet boende fattiga småbrukare med två eller flera barn. Ansökan skall göras på särskild blankett, som erhålles från Växjö stift, eller laddas ner. Ansökan ställs till stiftelsens styrelse och sänds till stiftskansliet Box 527, 351 06  VÄXJÖ

Mer information angående ovanstående stipendier:

Bo Löfgren, 0470-77 38 04

För mer information klicka här!

Posted in Fonder & Stipendier.