Norrköpings kommuns samfond för sociala ändamål

Norrköpings kommun

Vem vänder sig stiftelsen till: Enskilda personer

Ändamål: Avkastningen användes till ekonomiskt behövande inom kommunen:

  • för att företa bad- och rekreationsresa,
  • för att anskaffa kontaktlinser eller annat hjälpmedel mot syn- eller
    hörselnedsättning eller annat handikapp,
  • för att vistas på läger,
  • för annat härmed jämförligt ändamål för den enskilde.

Ansökningsdatum: 30 april.

 Observera att sista ansökningsdag är 30 april och att ansökningarna inte börjar behandlas förrän efter detta datum. Beslut lämnas endast i brevsvar.

Ansökan behandlas konfidentiellt.

Blankett finns att ladda ner nedan.

 

 

Norrköpings kommuns samfond för sociala ändamål
Norrköpings kommun
 Rådhuset
 601 81 Norrköping
 
 Tfn 011-15 00 00
Posted in Fonder & Stipendier.