Samla kvitton och få en smoothiemixer

 

Ladda för årets musikfest!

REGISTRERA DINA INKÖP

Gör så här

  1. Köp 8 valfria produkter från Gevalia, Tassimo, Belvita, Philadelphia och O’boy (gäller inköp under perioden 16 mars t o m 10 maj 2015).
  2. Samla dina originalkvitton i ett kuvert.
  3. Registrera dig här nedan och klicka på Skapa kod.
  4. Fyll i din unika kod på angiven plats i samlarfoldern och lägg i kuvertet tillsammans med originalkvittona (har du ingen folder kan du skriva ut här på kampanjsidan).
  5. Frankera och skicka in kuvertet med kvittona och koden till Godare morgon, ”Samla och få”, 801 86 Gävle. så att det når mottagaren senast 15 maj 2015. Glöm inte frimärke, du står själv för portot.

Hilma Bergwalls fond

(Utanför Karlshamn)

Hilma Bergwalls fond

Foto: Linda Mickelsson/Ikon

Enligt Bergwalls testamente ska utdelningsbara medel ”... främja dels vård av behövande sjuka dels ungdoms vård och fostran...” Det går att ansöka om fondmedel ur Hilma Bergwalls fond 2 gånger om året, i april och november.

Denna viljeyttring utgör ett viktigt fundament i styrelsens beslut rörande inkomna ansökningar. Från och med 2013 sammanträder stiftelsen för Hilma Bergwalls fond 2 gånger om året, i april och november. Inkomna ansökningar samlas ihop och hanteras vid nästkommande möte. FÖR ATT KUNNA BEVILJAS BIDRAG SKA ANSÖKAN VARA STYRELSEN TILLHANDA SENAST DEN 1 APRIL ELLER 1 NOVEMBER 2015.

Ladda ned och skriv ut ansökan här

http://www.svenskakyrkan.se/ asarum