Deklarera redan idag

I dag går startskottet för årets deklaration!

Se om det är minus eller plus på skattekontot!

Halmstads Hantverks- och Industriförenings stipendium

http://www.hantverkarna.se/

Halmstads Hantverks och Industriförening delar årligen ut ett stipendium på 10 000 kronor. Stipendiet delas ut till en engagerad hantverkare/företagare i Halmstad med omnejd, för att utbilda sig och utveckla sitt hantverk.

 

Ansökan skickas till:
Halmstads Hantverks- och Industriförening. Box 296, 301 07 Halmstad

Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse

http://www.hantverkarna.se/

Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse – yrkesskicklighetens främjare.

Du är ung och har redan en hantverksutbildning. Du vill förkovra dig i ditt hantverksyrke, men saknar tillräckliga ekonomiska medel för fortbildning.

 

Stipendier från Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse hjälper dig att utveckla din yrkesskicklighet. Stipendierna avser fortsatt utbildning på hantverksskolor i Sverige eller utomlands, men även praktik hos skickliga läromästare.

Stipendieansökan samt bilagor skall vara stiftelsen tillhanda senast den 1 maj för studier under det aktuella läsåret (1 juli – 30 juni) Kurstiden/praktiken måste omfatta minst tre månaders heltidsstudier.

 

Relaterade dokument

Ladda ner ansökningsblanketten (ovan till höger) och posta den till: 
 
 Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse
 c/o Stockholms Hantverksförening
 Box 7020, 121 07 Stockholm-Globen 
 
 Det går också bra att registrera ansökan digitalt genom att fylla i nedanstående anmälningsformulär.
http://www.jleklund.se/sidor/sok-stipendium/
 


 

Hantverksstiftelsen i Katrineholm

http://www.hantverkarna.se/

Hantverksstiftelsen delar årligen ut stipendier till yrkesverksamma hantverkare med koppling till Katrineholm.

 

Stipendierna finns till för att uppmuntra och stödja utvecklingen inom hantverk och hantverksyrkena. Stipendierna har funnits i många år och gått till olika yrken; hårfrisörer, fotografer, kläddesigner och slöjdlärare.

Hur mycket pengar som läggs på stipendierna avgörs av hur bra det går för stiftelsen, vars mesta kapital är placerat i obligationer och aktier. År 2008 var summan 50 000 kronor. Vem eller vilka som erhåller årets stipendier avgörs på stiftelsens årsmöte i mars.