Laholms kommuns sociala samfond

Social samfond

Laholms kommuns sociala samfond har bildats genom sammanläggning av 33 fonder.

Bidrag ur fonden utbetalas endast till personer som är folkbokförda i Laholms kommun. Bidrag kan sökas för ändamål som gäller:

  • Extraordinära merutgifter och särskilt betungande egenavgifter vid utbildnings-, rehabiliterings- och rekreationsresor.
  • Extra ordinära kostnader vid särskilda behandlingar och utbildningar.
  • Kostnader i samband med vänfamiljsverksamhet.
  • Projekt med förebyggande verksamhet för ungdomar som står utanför föreningar och fritidsnämndens utbud, t ex kanotläger eller annan liknande verksamhet.
  • Projekt som riktar sig mot handikappgrupper i den del som inte täckes av projektmedel från annat håll t ex ridning för handikappade barn.
  • Utbildning för resurspersoner i samtliga ovan uppräknade aktiviteter. Även andra liknande behov kan komma i fråga förutsatt att det gäller något ändamål som inte kan bli föremål för socialbidragsbedömning.

Det finns en särskild broschyr om stadgarna för den sociala samfonden.

Ansökan

Sociala samfonden (88 kB)

 

Sista dag för ansökan är den 30 april varje år. Den årliga utbetalningen är endast ett litet belopp.

Ansökan lämnas till:
Laholms kommun
Kommunledningskontoret
312 80 laholm

 

Medborgarservice
Växel: 0430-150 00
Humlegången 6
312 80 Laholm

Medborgarservice öppettider

  • Måndag-torsdag kl. 8-18
  • Fredag kl. 8-17
  • Lördag kl. 10-13