Mary-Anne Gyllenstierna och Bertil Weitz Stiftelse

Om stiftelsen

Stiftelsens ändamål är att dela ut medel till:

1 Studerande ungdom (grundskola, gymnasium och eftergymnasial utbildning) som är född, uppväxt, boende eller har gått i skola i Öveds församling utanför Lund.
Mer information klicka här

2 Behövande (”sjuka, människor med funktionsnedsättning och andra med behov”) som är folkbokförda, eller har varit folkbokförda, eller har gått i skola i Öveds församling.
Mer information klicka här

3 Förutom ovanstående kan Stiftelsen efter särskild skriftlig ansökan anslå medel till organisationer för specifika projekt riktade till studerande ungdom och behövande med anknytning till Öveds församling.
Mer information klicka här

Ansökan om medel till studerande ungdom sker på våren mellan den 15 april och 15 maj 2015.
Ansökan om medel till behövande och organisationer sker på hösten.

Öveds församling

https://i0.wp.com/www.gyllenstierna-weitz-stiftelse.se/Customer/Gyllenstierna/filearea/Images/karta/karta_1200x1217.jpg?resize=683%2C693

 

Besöks och postadress:
Mary-Anne Gyllenstierna och Bertil Weitz Stiftelse
Engelska Gången 14, 254 51 HELSINGBORG

Telefon:
070–53 55 485
E-post:
info@gyllenstierna-weitz-stiftelse.se

 

http://www.gyllenstierna-weitz-stiftelse.se/