Gratis rådgivning invigs idag ”Hallå Konsument”

Konsumentvägledning

Torghandel

Från den 31 mars 2015 är det den rikstäckande konsumentupplysningen ”Hallå Konsument” som du ska vända dig till med konsumentfrågor. Det finns även andra konsument- och informationsbyråer som du kan kontakta. Kommunens  konsumentrådgivning är inriktad mot budget- och skuldrådgivning, skuldsaneringar samt vräkningsförebyggande arbete.

Rådgivning

Hallå Konsument

Rikstäckande nationell konsumentupplysningstjänst. Svarar på frågor om köp av varor, tjänster, avtal, reklamationer och annat som konsumenter behöver hjälp med. Du kan besöka webbplatsen, ringa, e-posta eller chatta med experter.

 

http://www.hallakonsument.se/

Oberoende vägledning genom Konsumentverket

Stiftelsen S.J. Enanders donationsfond

Stiftelsen S.J. Enanders donationsfond
Stiftelseenheten Västra Götalandsregionen
462 80 VÄNERSBORG
031-630500

Stiftelsens ändamål är att den behållna avkastningen, sedan minst en tiondel därav lagts till kapitalet, användes till förmån för allergipatienter bosatta inom landstingets södra sjukvårdsdistrikt (Älvsborgs län).

 

Ansök om bidrag

 
http://stiftelsemedel.se/stiftelsen-s-j-enanders-donationsfond/

Ljusnarsbergs Socialsamfond

 

 
Den sökande och övriga ingående i ansökan skall vara folkbokförda i Ljusnarsbergs kommun.
 
Ansökan
Ansökan skall vara skriftlig och innehålla motivering till den sökandes behov av stöd utöver vad som åligger kommunen enligt lag. Ansökan skall insändas till kommunen.
 
Ansökningstid och beslut
Ansökan kan göras under två perioder under ett kalenderår. Första perioden är 1 februari -15 april, andra perioden är 1 september-15 november.
 

Beslutet i maj skall tas i beaktande av stundande skolavslutning och sommarlov, beslutet i november skall tas i beaktande av kommande julhelg.

 
Behövande i första hand omfatta familjer med minderåriga barn. Härmed avses i huvudsak de fall där den sökande är vårdnadshavare.
Utdelningens storlek skall utgå från principen att den sökande erhåller maximalt 2000 kronor och att utdelningen ökas med maximalt 1000 kronor per minderårigt barn som ingår i familjen.

 

Stiftelser

OBS: ingen utdelning av stipendier för Ellyvor och Ove Anderssons stiftelse, Stiftelsen Stora Gården, Skolsamfonden eller Socialsamfonden sker under 2015.

 

Årets Ljusnarsbergare

Vem kan söka?

Priset utdelas till den person eller personer vars arbete positivt bidragit till att utmärka Ljusnarsbergs kommun genom att vara goda förebilder och ambassadörer för kommunen.

Nomineringstid och utdelning

Från och med 1 mars till den 30 april det kalenderår priset delas ut. Alla kommuninvånare i Ljusnarsbergs kommun har rätt att nominera pristagare. Nomineringen skickas till kommunkansliet. Stipendierna utdelas varje år vid Ljusnarsbergs kommuns nationaldagsfirande den 6 juni.

Ellyvor och Ove Anderssons stiftelse

Vem kan söka?

Sökande ska i första hand vara behövande gamla och sjuka och i andra hand skolungdom som utan ekonomiskt stöd inte har möjlighet att studera vidare.

Ansökningstid och utdelning

Ansökan skall göras under perioden mars-september varje kalenderår. Beslut fattas av Sociala vid sammanträde i november månad. Bildningsutskottet beslutar om utdelning ur stiftelsen av ekonomiska medel som inte delats ut av sociala utskottet, vid sammanträde i december månad.

Stiftelsen Stora Gården

Vem kan söka?

Stiftelsen har till ändamål att utdela årliga stipendier till föreningar, sammanslutningar eller enskilda personer. Stipendierna skall utdelas som en premie till någon eller några som i sitt arbete främjar bevarande av kulturmiljöer med anknytning till bergsbruket eller bedriver forskning kring bergsbruket, huvudsakligen inom förutvarande Grythytte, Hellefors, Hjulsjö och Nya Kopparbergs bergslager.

Nomineringstid och utdelning

Tiden för enskilda personers nomineringar är från den 1 mars till den 30 april det kalenderår stipendierna delas ut. Nominering från enskilda personer skall skriftligen insändas till kommunkansliet.Stipendierna utdelas varje år vid Ljusnarsbergs kommuns nationaldagsfirande den 6 juni.

Skolsamfond och socialsamfond